Publikt TETRA Radio system

Stabil robust tal och datakommunikation för alla i Göteborgsregionen

Vad är ett digitalt TETRA radiosystem

Digitalt radiosystem är ett nätverk av sammankopplade basstationer via IP Detta möjliggör en stabil infrastruktur och säker tal och datatransmission för krävande användare och med hög samtalskapacitet samt för nödtrafik.

TETRA och RAKEL

Rakel,det svenska nationella lands täckande radionätverket för polis, räddningstjänst, ambulans med flera.

GOT1 använder samma teknik och samma  fabrikat av bärbara och fasta radioenheter.

TETRA nätverk för alla

GOT1 nätverket är till för alla användar-grupper som inte har behörighet att bruka RAKEL. men ändå vill har stabil och säker kommunikation i Göteborgsregionen.

Kick Back abonnemang

Kick Back betalas till de leverantörer som som säljer abonnemang eller abonnemang inklusive terminaler..

Mät Larm och Styrapplikationer

Vi kan leverera ett antal olika mät, styr , och larmapplikationer för GOT1 nätverket. Även externa leverantörer och systembyggare är välkomna.

GOT1 som RAKEL backup

GOT1 passar mycket bra som reservsystem till ordinarie Rakel-terminalen. Ett par knapptryck på TETRA  radioterminalen och du har växlat system från RAKEL till GOT1 med täckning i Göteborgsregionen.SEPURA                                   HYTERA                                      Got1              TETRA radio communication