Våra tjänster

Stabil tal-kommunikation

Tal i grupp eller individ - individ  kommunikation                                  Kraftfull prioritetshantering vid behov      Stor samtals-kapacitet i nätverket 

Radioutrustning

Mobila och bärbara radioterminaler samt mät larm och styrutrustning säljs och levereras av  Swedish Radio Supply AB (SRS AB) https://www.srsab.se/se/produkter/produktkategorier/tetra   i samarbete med ONCALL AB  www.oncall.se  
   

Säker datatransmission

Effektiv och säker status och kortmeddelande- SDS transmission med prio möjlighet
 

Radioutrustning / fabrikat

.I Got1 tetra-nätverk används terminaler av fabrikat SEPURA eller HYTERA.          Got1 är kompatibelt med alla fabrikat av TETRA radioterminaler

 

Driftsäkerhet & Redundans

Alla Tetra-basstationer har avbrottsfri kraft inklusive styrdatorerer och IP nätverk 
 

Uthyrning av radioterminaler

Vi har korttids-uthyrning eller lång- leasing av radioenheter för olika typer av brukare och arrangemang typ tävlingar, bygg, entrepenad, transport, bevakning, servicearbete m.m.